Студентське самоврядування

Сенат − це вищий колегіальний виконавчий орган студентського самоврядування.

Головою Студентського Сенату Інституту управління і права є студентка 4 курсу спеціальності «Фінанси і кредит» Грищенко Дар’я.

Студентський Сенат здійснює наступні повноваження:

–  проводить повсякденну роботу щодо захисту прав і законних інтересів студентів;

– інформує студентів Інституту про свою діяльність;

– розглядає скарги, пропозиції та приймає рішення за ними;

– допомагає студентам у реалізації своїх творчих можливостей та ініціатив, залучає їх до активної участі у діяльності Інституту.