Правила прийому до Інституту управління і права Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого у 2020 році

http://vstup.nlu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/06/3_%D0%86%D0%A3%D0%9F.pdf