РОЗКЛАД ЗАНЯТЬ у галузі знань 08 «Право» спеціальності 081 «Право» студентів 1 курсу Інституту управління та права Другий (магістерський ) рівень заочна форма навчання на І семестр 2019-2020 навчальний рік (Групи ЗПМ-19-1)

ЗПМ-19-1 наст. сесія