РОЗКЛАД ЗАНЯТЬ у галузі знань 08 «Право» спеціальності 081 «Право» студентів 1 курсу Інституту управління та права Перший (бакалаврський ) рівень (група ЗПБ-19-1) заочна форма навчання на І семестр 2019-2020 навчальний рік

ЗПБ-19-1 наст. сесія