Кафедра управління і адміністрування

Кафедра управління і адміністрування створена у травні 2016 року, очолює її кандидат економічних наук, професор з управління Супрун Петро Іванович.

На сьогодні кафедра управління і  адміністрування є базовим структурним підрозділом Інституту управління і права, що проводить навчально-виховну, методичну, а також науково-дослідну діяльність з метою забезпечення кваліфікованої підготовки фахівців у галузі управління та адміністрування.

Основними завданнями кафедри є: організація і здійснення на належному науковому й методичному рівнях навчально-виховного процесу; виконання наукових досліджень за профілем кафедри.

Кафедра забезпечує викладання навчальних дисциплін, які затверджені навчальним планом.

Впроваджуючи передові надбання, кафедра організовує науково-практичні конференції, «круглі столи», наукові слухання, форуми, міжнародні конференції, в яких беруть участь провідні науковці різних вищих навчальних закладів системи освіти і науки України, практики, студенти  та аспіранти, закордонні фахівці.

За результатами досліджень готуються наукові статті, тези доповідей з проведених заходів.

Викладачі кафедри беруть участь у рецензуванні наукових праць, кандидатських дисертацій, авторефератів, проектів законів, виступають офіційними опонентами в спеціалізованих вчених радах.