Кафедра загальноправових дисциплін

Кафедра загальноправових дисциплін Інституту управління і права Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого створена за наказом  ректора Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого у жовтні 2016 р. Кафедру очолює доктор юридичних наук, професор Борис Мусійович Поляков.

Кафедра загальноправових дисциплін обрала вектор бізнес-правового направлення. В основі навчання магістрів лежить програма, яка розроблена Вищою кваліфікаційною комісією суддів України для оцінювання кандидатів на посаду судді Верховного Суду. Окрім цього, програма з підготовки магістрів доповнена податковими, адміністративними, кримінальними, корпоративними питаннями.

Для проведення лекцій студентам залучаються як практикуючі юристи, судді, які є членами кафедри, так і інші науковці на підставі підписаного Меморандуму про співпрацю між Інститутом та іншими вищими навчальними закладами України. При цьому, пріоритет надається відомим докторам наук, які ведуть лекційні заняття по затвердженій навчальній програмі. Вона також включає в себе постійне проведення майстер-класів на теми юридичної документації в господарській діяльності (розробка проектів договорів, актів виконаних робіт, протоколів розбіжностей), а також процесуальних документів (претензій, позовних заяв, апеляційних та касаційних скарг, судових рішень, тощо).

Унікальність навчання полягає у тому, що студенти магістратури можуть на глибокому рівні вивчити законодавство та практику про банкрутство. Відомі фахівці навчають їх основам банкрутства, допомагають в опануванні навичок оформлення документів у справах про банкрутство, підготовки заяв кредиторів, складанні реєстру кредиторів, протоколів засідання зборів комітету кредиторів, підготовки плану санації, а також судових актів у справі про банкрутство.

Для проведення майстер-класів планують залучати суддів, адвокатів, арбітражних керуючих, працівників юридичних служб підприємств, банків та інших практикуючих юристів. Отримані знання у запропонованому об’ємі та унікальній якості підготовки сприятимуть як студентам зайняти такі сфери в провідних юридичних фірмах, прокуратурах, органах державної влади та господарюючих суб’єктах.

Не дивлячись на те, що кафедра створена у жовтні 2016 року, вона вже має амбіційний характер. У листопаді 2016 року було організовано Круглий стіл на тему «Актуальні проблеми господарського права», до участі у якому долучилось близько десяти докторів наук з провідних навчальних закладів України.

16 грудня 2016 року кафедра загальноправових дисциплін провела Міжнародну конференцію «Актуальні проблеми регулювання ведення бізнесу: теорія та практика права ЄС і національного права України та Польщі» спільно з Львівським національним університетом ім. І. Франка, Київським національним університетом ім. Т. Шевченка, Львівською обласною державною адміністрацією та Радою адвокатів Львівської області, яка відбулась у місті Львів.

21 квітня 2017 року кафедрою проведено Круглий стіл з проблемних питань у сфері банкрутства, участь у якому прийняли не менша кількість докторів, професорів, видатних вчених, а також спеціалісти у сфері банкрутства, представників банків, арбітражні керуючі.

Відносини кафедри і студентів будуються не тільки у сесійний період. У проміжках між сесіями студентів запрошують на лекції, відвідування яких дозволяє їм, у подальшому, готуватися набагато ґрунтовніше. Кафедра робить акцент не на масовості тих, хто навчається, а на індивідуальність. Максимальна кількість груп не повинна перевищувати трьох і не більше 20 студентів в кожній. Це дозволяє ефективно проводити навчання студентів-магістрів. Не дивлячись на заочну форму навчання, студенти мають змогу відвідувати судові засідання.

Основна мета кафедри – до проведення лекційних занять залучати тільки провідних докторів наук, професорів. Це буде показувати престиж та унікальність кафедри та Інституту.