Право

Юрист — це одна з найбільш поширених, необхідних і високооплачуваних професій у цивілізованому суспільстві, це професіонал, який має фундаментальні та спеціальні правові знання, глибоко переконаний у винятковому призначенні права і законності для суспільства, кваліфіковано користується юридичним інструментарієм при розв’язанні юридичних проблем в ім’я захисту прав і законних інтересів громадян

Професія юриста, як своєрідний вид соціальної діяльності, виділяється серед інших цілим рядом специфічних властивостей, зумовлених тою роллю, яку відіграють право і законність у житті суспільства. Змістом повсякденної діяльності юристів є охорона права і законних інтересів громадян, безкомпромісна боротьба з правопорушеннями тощо.

Інститут забезпечує вищу фундаментальну та загальногалузеву освіту з правознавства за програмою освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр».

Випускники магістратури отримують диплом державного зразка. Наші випускники підготовлені для роботи на посадах, що вимагають вищої юридичної освіти, а саме: в органах державної виконавчої влади; в органах місцевого самоврядування; в судах загальної юрисдикції і спеціалізованих судах; в органах прокуратури; в органах Міністерства юстиції України; в системі нотаріату; в юридичних службах підприємств усіх форм власності тощо. Вони можуть також працювати на слідчій та оперативно-пошуковій роботі.

Підготовка здійснюється за освітньо-кваліфікаційним рівнем: «Бакалавр»:

  • Денна форма навчання — 4 роки;
  • Заочна форма навчання — 4 роки.

Підготовка здійснюється за освітньо-кваліфікаційним рівнем: «Магістр»:

  • Денна форма навчання — 1,5 роки;
  • Заочна форма навчання — 1,5 роки.