Менеджмент

В сучасному розумінні менеджер – це людина, наділена повноваженнями в сфері прийняття обґрунтованих рішень, які виробляються на основі використання новітніх методів управління, за конкретними видами діяльності фірми, яка функціонує в ринкових умовах.

Менеджер:

Це — керівник, наділений владою, що управляє колективом людей.

Це — лідер, спроможний вести за собою підлеглих, використовуючи свій високий професіоналізм, комунікабельність, позитивні емоції, авторитет.

Це — людина, яка наділена стратегічним мисленням, може формувати цілі, основні види діяльності, визначати власні переваги та напрямок їх використання.

Випускникам інституту видається диплом державного зразка, що дозволяє їм працювати в різних секторах економіки та соціокультурної сфери на посадах: керівник структурних підрозділів; менеджер з персоналу; представник фірми; менеджер по роботі з клієнтами; менеджер-маркетолог; фахівець з логістики.

Підготовка здійснюється за освітньо-кваліфікаційним рівнем:

«Бакалавр»:

  • Денна форма навчання – 4 роки;
  • Заочна форма навчання — 4 роки.

На навчальний 2019-2020 рік набір за спепеціальностями «Менеджмент» та «Фінанси, банківська справа та страхування» не проводиться.